MATERIAŁY DO NAUKI (wrzesień 2020)

Utrwalamy wymowę i czytanie na tych filmikach!


ZAJĘCIA GRUPOWE

ACTIVATE A2

Gry utrwalające:

 

W rozdziale 1 utrwalamy:

słownictwo związane z zainteresowaniami i hobby

czas Present Simple/wyrażanie częstotliwości:

Wyrażanie swoich preferencji (lubię/nie lubię)

rozdziale 2 utrwalamy:

festiwale i inne uroczystości

Present Continuous (przyszłość, teraźniejszość)

Przysłówki:

 

Filmy/Piosenki  (interaktywne i inne):

 

 


COSMIC B1+

BACKPACK 4

Gry utrwalające:

 

rozdziale 1 utrwalamy:

 

słownictwo związane z wyglądem

 

czasownik "mieć" have got/has got

stopniowanie przymiotników (stopień wyższy)

wyrażenia z "get"

 


COSMIC B1

rozdziale 1 utrwalamy:

 

słownictwo związane osobowością i wyglądem

 

 

 

czas Present Simple or Continuous

 

przymiotniki -ed, -ing

 

 

trening 8 klasa

 

Filmy/Piosenki  (interaktywne i inne):
EDUKACJA DOMOWA

Gold Sparks 3


Filmy/Piosenki  (interaktywne i inne):zajęcia indywidualne

Junior Explorer 4

Gry utrwalające:

 

Filmy/Piosenki  (interaktywne i inne):

 

 


English Class A2

 

UNIT 1

Gry utrwalające:

 

Present Continuous:

State verbs:

(czasowniki, które normalnie nie przyjmują formy ciągłej, tj. z -ing)

 

Obowiązki (słówka)

 

słówka 1 

słówka2

słówka (pociąg)

słówka (samolot)

słówka3

słówka 4

słówka5

słówka - pisanie!

 

 

Present Simple

z "s" czy bez "s"?

zdania

z "s" czy bez "s"2?

zdania2

pytania ps

 

 

PS or PC?

Funkcje językowe (dialog)

 wyrażenia

 


Kuba VIII klasa

Gry utrwalające:

 

Speaking (odpowiedzi krótkie)

 

Kierunki/miasto:

Częstotliwość:

 

8 klasa (przygotowanie do egzaminu):

Filmy/Piosenki  (interaktywne i inne):

 

 

 


p. Grzegorz/p. Małgorzata

Gry utrwalające:

Czasy przeszłe:

Filmy/Piosenki  (interaktywne i inne):

 

W planach:

NEXT:  powtórka wszystkiego (modalne, present simple, past simple, present continuous, stopniowane przymiotników, -ed/-ing), a następnie- Present Perfect!

 

 

English Class A1+

Gry utrwalające:

 Słówka

 Czas Present Simple

 

Przysłówki częstotliwości

 

Filmy/Piosenki  (interaktywne i inne):

 

 


Brainy 7

Gry utrwalające:

 

Filmy/Piosenki  (interaktywne i inne):

 

 


p. Jola

Gry utrwalające:

 

Filmy/Piosenki  (interaktywne i inne):

 

 


Oliwia (matura rozszerzona)

Gry utrwalające:

 

Filmy/Piosenki  (interaktywne i inne):

 

 


English Class A2+

Gry utrwalające:

 

 

Filmy/Piosenki  (interaktywne i inne):

 

 


Write a comment

Comments: 0