Backpack 4 2020 materiały dla grupy

PRACA DOMOWA

  • Mają w w zeszycie ćwiczeń (Activity book) zaznaczone, które zadania należy wykonać :)

Z rozdziału 1:

  • s.2 , ćw. 2,3
  • s. 3, ćw.5
  • s. 4, ćw. 7
  • s. 5, ćw. 8
  • s. 10, ćw. 17

 

Nie wszyscy zrobili - proszę zerknąć dzieciom do ćwiczeń! :) Dzieci mają ciężki podręcznik,  niejednokrotnie będą  wymagali pomocy przy odrobieniu pracy. Polecenia są w języku angielskim, mogą mieć problem ze zrozumieniem, co wykonać. 

Jeżeli jest coś niejasne, proszę o kontakt! 

ODDANIE/SPRAWDZENIE PRACY

MOŻNA ODDAĆ/ODEBRAĆ  SPRAWDZONE W GODZINACH 15:00 - 18:30 od poniedziałku do piątku w siedzibie szkoły.

  • Uzupełnione zeszyty ćwiczeń z rozdziału 1 proszę  mi przy okazji podrzucić w godzinach 14:50-18:50 od poniedziałku do piątku!  Drzwi będą otwarte, proszę zostawić w korytarzu na stole :) Sprawdzę, co tam popisali i wtedy zaznaczę ćwiczenia z rozdziału 2.


Write a comment

Comments: 0