Indywidualne 2020 materiały do nauki

p. Grzegorz/p. Małgorzata

Gry utrwalające:

Czasy przeszłe:

Filmy/Piosenki  (interaktywne i inne):

 PRZYSZŁOŚĆ:

going to (zamierzać)

SPEAKING

Present Continuous (future meaning)

Saxon genitive

ED/ING

Inne:

W planach:

NEXT:  powtórka wszystkiego (modalne, present simple, past simple, present continuous, stopniowane przymiotników, -ed/-ing), a następnie- Present Perfect!

 

  • Server DISCORD

Kuba

Gry utrwalające:

 

Speaking

Uczucia/emocje

 

Wyrażanie przyszłości: will/won't (future simple)  - spontaniczne decyzje, wyrażanie opinii

 

Teoria:

Will

will2

will przykłady zdań

 

ćwiczenia:

Speaking 

tłumaczenia 

pytania

Will (What will happen?) short movie

 

Częstotliwość:

 

8 klasa (przygotowanie do egzaminu):

FILMIK (co to są te funkcje i jak to wygląda na egzminie): FUNKCJE JĘZYKOWE

 

KUBA: czas przeszły   (Past simple + used to)

 

All Clear Unit 2

 

 

 

 Następnym razem zacząć:  uczucia/cechy charakteru   +  present simple (połączyć)  [opis osoby], przyszłość (will/won't: I think... I don't think...)

 JUNIOR EXPLORER 4 (Marysia, Oliwia)

 

Gry utrwalające:

CYFRY DO 100:

l.poj i mn.  (regularna, nieregularna)

 

 

czasownik to be (być - jestem, są)

 

 

 


Brainy 7 (Dawid)

 

Gry utrwalające:

lekcja 5, shall/would like

 

 Czasowniki nieregularne

 

 


English Class A1+ (Marcelina)

 

Gry utrwalające:

 Słówka

 Czas Present Simple

 

Przysłówki częstotliwości

 


English Class A2

 

 

UNIT 1

Gry utrwalające:

 

Present Continuous:

State verbs:

(czasowniki, które normalnie nie przyjmują formy ciągłej, tj. z -ing)

 

Obowiązki (słówka)

 

słówka 1 

słówka2

słówka (pociąg)

słówka (samolot)

słówka3

słówka 4

słówka5

słówka - pisanie!

 

 

Present Simple

z "s" czy bez "s"?

zdania

z "s" czy bez "s"2?

zdania2

pytania ps

 

 

PS or PC?

Funkcje językowe (dialog)

 wyrażenia

 


English Class A2+

 

Gry utrwalające:

 

 

 

 


Write a comment

Comments: 0