Indywidualne 2020 materiały do nauki

p. Grzegorz/p. Małgorzata

Gry utrwalające:

Czasy przeszłe:

Filmy/Piosenki  (interaktywne i inne):

 PRZYSZŁOŚĆ:

going to (zamierzać)

SPEAKING

Present Continuous (future meaning)

 WILL

Mieszane:

FILMY/PIOSENKI

 

Saxon genitive

ED/ING

Inne:

 

Present Perfect:

Ćwiczenia:

Filmy:

 

 

Present Perfect of Past Simple

 

GAMES:

Present Perfect or Past Simple ESCAPE ROOM

Rabbit Racing Game

Cosmic Dog Game

 

ww games

Filmy speaking:

 

  • Server DISCORD

Kuba

 

8 klasa (przygotowanie do egzaminu):

FILMIK (co to są te funkcje i jak to wygląda na egzminie): FUNKCJE JĘZYKOWe

 

PAST PERFECT

WHO/WHICH/WHERE/WHOSE/THAT

Teoria:

Ćwiczenia:

filmik:

 

somebody/anybody/everybody

 

 

 

Wyrażanie przyszłości: will/won't (future simple)  - spontaniczne decyzje, wyrażanie opinii

 

Teoria:

Will

will2

will przykłady zdań

 

ćwiczenia:

 

Speaking 

tłumaczenia 

pytania

Filmy:

BE GOING TO

be (am/is/are) going to (zamierzać)

 

TEORIA:

 

ĆWICZENIA:

 

Filmy:

 

 

 

STRONA BIERNA (passive voice)

Od czasu Present Simple:

Od czasu Past Simple:

Mieszane (past/present)

 

 

 Następnym razem zacząć:  uczucia/cechy charakteru   +  present simple (połączyć)  [opis osoby], przyszłość (will/won't: I think... I don't think...)

 BRAINY 4 (Marysia, Oliwia)

 

Słownictwo Unit 1 i 2

 

Gry utrwalające:

CYFRY DO 100:

l.poj i mn.  (regularna, nieregularna)

 

 

czasownik to be (być - jestem, są)

 

TO BE PYTANIA:

 

MY/YOUR... (possessive)

 

Filmy interaktywne

Worksheet interactive:

 

THIS/THAT   THESE/THOSE

Unit 4 - HAVE/HAS GOT

 

 

 English Class A2

 

 

UNIT 1

Gry utrwalające:

 

Present Continuous:

State verbs:

(czasowniki, które normalnie nie przyjmują formy ciągłej, tj. z -ing)

 

Obowiązki (słówka)

 

słówka 1 

słówka2

słówka (pociąg)

słówka (samolot)

słówka3

słówka 4

słówka5

słówka - pisanie!

 

 

Present Simple

z "s" czy bez "s"?

zdania

z "s" czy bez "s"2?

zdania2

pytania ps

 

 

PS or PC?

Funkcje językowe (dialog)

 wyrażenia

 

 

UNIT 2

 

 

 Write a comment

Comments: 0