Activate B1 materiały dla grupy 2022

Unit 1

Słownictwo:

Gramatyka:

Present Simple (teraźniejszy prosty)

Present Continuous (teraźniejszy ciągły)

Porównanie czasów:

State verbs (czasowniki, które zazwyczaj NIE mają formy ciągłej, tj. z -ing)

Adverbs of frequency (przysłówki częstotliwości):

TOPIC: MUSIC  

 

Unit 2

Unit 2:

Słownictwo

Gramatyka:

Past simple vs Past Continuous

 

Relative clauses (who/which/where...)

Unit 3

Przyszłość:

future simple (will/won't)

present continuous (o znaczeniu przyszłym)

be going to (zamierzać)

 


Write a comment

Comments: 0