Activate B1 materiały dla grupy 2022

Unit 1

Słownictwo:

Gramatyka:

Present Simple (teraźniejszy prosty)

Present Continuous (teraźniejszy ciągły)

Porównanie czasów:

State verbs (czasowniki, które zazwyczaj NIE mają formy ciągłej, tj. z -ing)

Adverbs of frequency (przysłówki częstotliwości):

TOPIC: MUSIC  

 


Write a comment

Comments: 0