Poptropica 4 materiały dla grupy 2022

Unit 0

Liczby do 100 (pisanie):

Stopniowanie przymiotników (stopień wyższy):

 

Unit 1

Słownictwo (czynności):Unit 3

Słownictwo (pogoda, klimat)

 

Gramatyka:

czas przeszły (was/were):

Czas Present Simple (utrwalenie tego, co w Unit 2)

Unit 5

Słownictwo:

Gramatyka:

przeczenia PRESENT SIMPLE

 

pytania PRESENT SIMPLE

 


Write a comment

Comments: 0