Korepetycje

Masz problem z odrobieniem zadania domowego?

Potrzebujesz powtórki przed sprawdzianem?

Potrzebujesz powtórzyć zagadnienia gramatyczne omówione wcześniej w szkole?

Zapisz się na korepetycje!


Standardowe korepetycje to pomoc w rozwiązywaniu zadań domowych ucznia i opanowaniu materiału z bieżących lekcji. Jest to tok nauczania równoległy  do toku nauczania w szkole. Celem korepetycji jest uzupełnienie ewentualnych braków.


Zapisz się z kolegą/koleżanką i podzielcie się kosztami- będzie o wiele taniej!