Lekcje gramatyczne

Masz problem z jakimś zagadnieniem gramatycznym?

Potrzebujesz szybkiej powtórki z gramatyki?


Gramatyka nie musi być nudna! 

Podczas zajęć staramy się wykorzystywać różne pomoce dydaktyczne,, treści wizualne, prowadzimy dialogi  w celu zobrazowania zagadnień gramatycznych. Wszystkie zagadnienia gramatyczne utrwalamy poprzez ćwiczenia konwersacyjne.


Po zajęciach gramatycznych:

  • zadajemy zadanie domowe dotyczące omawianego tematu
  • udostępniamy  kserokopie  przygotowane przez lektora z omwianym zagadnieniem gramatycznym