Metoda komunikatywna

Metoda komunikatywna aktywnie  rozwija wszystkie podstawowe zdolności językowe: mówienie,rozumienie ze słuchu, czytanie, pisanie.  Metoda ta kładzie szczególny nacisk na praktyczną, życiową naukę języka.  Dzięki tej metodzie uczymy języka w kontekście, w prawdziwych sytuacjach życiowych.