Biblioteka Anglisty

Biblioteka jest otwarta w godzinach otwarcia biura, tj ..................

Biblioteka Anglisty

Biblioteka szkolna  posiada ponad 100 różnych tytułów. W naszych zasobach znajdują się książki i gazety dla każdej  grupy wiekowej i dla kursantów o różnych zainteresowaniach.  Zapraszamy do  biura szkoły w celu przeglądnięcia naszych zbiorów.


Regulamin Biblioteki Anglisty

Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy kursanci.

Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

Każdy czytelnik powinien zaznajomić się z regulaminem biblioteki. Biblioteka jest otwarta w godzinach otwarcia biura, tj.....................

Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko. 

Czytelnicy zobowiązani są do dbałośc o wypożyczone materiały.

Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki lub czasopisma na okres trzech miesięcy. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń, a także przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych książek.

Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.

W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki lub innych materiałów, czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję, lub inną wskazaną przez bibliotekarza.

Wszystkie wypożyczone materiały ( książki, czasopisma) powinny być zwrócone przed zakończeniem roku szkolnego lub rezygnacji z kursu.

Kursantom, którzy przeczytali najwięcej książek z biblioteki mogą być przyznawane nagrody na koniec roku szkolnego. Ewentualni kandydaci do nagród mogą być proszeni o przygotowanie prezentacji w języku angielskim na temat przeczytanych książek.