Jak włączyć kamerę w Google Chrome?

1.  Włącz przeglądarkę Google Chrome i znajdź trzy kropki z prawej strony. kliknij na nie :)

2.na dole są ustawienia. kliknij.

3.Z PRAWEJ STRONY WYBIERZ PRYWATNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO, A NASTĘPNIE USTAWIENIA WITRYN.

4.POKRĘĆ POKRĘTŁEM W DÓŁ, AŻ BĘDZIE DO WYBORU KAMERA.

5.WYBIERZ KAMERĘ (JEŻELI JEST WYBÓR), WŁĄCZ JĄ (JEŚLI JEST WYŁĄCZONA).

Write a comment

Comments: 0