Cambridge First (FCE) speaking

Egzaminowani jesteście w  parach lub grupach (3 osoby)!

PART 1

pytaniA ogólne

Ta część egzaminu trwa około 2 minuty.

 

Będą to bardzo ogólne pytania dotyczące Waszego życia, na które wystarczy odpowiedzieć rozbudowanym zdaniem (zdaniami) na zadane pytania, np.

 

"How are you going to spend next weekend?"

"Where are you from?"


PART 2

porównywanie obrazków, pytanie (wnioski)

Na każde pytanie macie około 1 min.

W tej części egzaminu macie aż 3 zadania:

1. Porównanie obrazków (skupienie się na różnicach i podobieństwach, a nie opisywanie każdego zdjęcia osobno!).

2. Odpowiedzenie na pytanie, które będzie napisane na karcie z obrazkami (wyciągnięcie wniosków na podstawie obrazków).

3. Odpowiedzenie na pytanie  o Waszym życiu/preferencjach, jak skończy swoją wypowiedź druga osoba. 


PART 3

DYSKUSJA

Na każde zadanie macie około 2 min.

1. Rozmowa sterowana (na podstawie podpowiedzi na karcie), tj. dyskusja drugą osobą na zaproponowany temat (wyrażanie swoich opinii). 

2. Wspólne podejmowanie decyzji na narzucony temat (np. wybranie dwóch -spośród sześciu - najważniejszych powodów, dla których warto uprawiać sport).


PART 4

PYTANIA OGÓLNE (temat ze speaking part 3)

Na każde pytanie macie około 1 min.

Każda odpowiedź powinna być rozwinięta, rozbudowana i uzasadniona. 

Dostaniecie około 2-3 pytania na podstawie zakresu tematycznego z części trzeciej (speaking part 3). 


Potrzebujesz poćwiczyć więcej?

Zapraszam do moich materiałów  na poziomie B2 i wyżej!


Write a comment

Comments: 0