Obecnie pracuję nad większą, ulepszoną bazą gier i zabaw do wykorzystania na lekcjach zdalnych lub jako gry utrwalające w domu :-)

Proszę o cierpliwość, gdyż jest to bardzo czasochłonne zajęcie!

 

Przypominam o używaniu klawiszy CTRL + F, aby znaleźć dane zagadnienie gramatyczne :-)SŁOWNICTWO PODRĘCZNIKI

Szkoła PONADpodstawowa/Dorośli

Szkoła podstawowa


GRAMATYKA

there is/there are

to be

zdania twierdzące

pytania, przeczenia


present continous

 

 

 

 

Bamboozle:

present simple vs continuous

 

teoria:

 

gry wordwall:

 

 

gry bamboozle:

 

 

 

Quizly youtube:

 

 

Filmy interaktywne ISL Collective:


was/were

piosenki:

teoria:

gry wordwall:

 

 

gry bamboozle:

 

 

Quizly youtube:

 

 

Filmy interaktywne ISL Collective:

Czasowniki modalne

Can/Could


past continuous

piosenki:

 

 

teoria:

 

 

gry wordwall:

 

 

gry bamboozle:

 

 

 

Quizly youtube:

 

 

Filmy interaktywne ISL Collective:


past simple vs continuous

policzalne/niepoliczalne

have got

present simple

 

Quizly youtube:

 

Filmy interaktywne ISL Collective:


PAST SIMPLE, czasowniki nieregularne II forma


czasowniki nieregularne  III formy

I część:

II część

III część

IV część

V część

MIESZANE

Quizy:

Bamboozle:

 

filmy interaktywne:

 

 

 


regularny czy nieregularny?


present continuous


action vs state verbs


gerund/infinitive

gerund (łatwe)

 

teoria:

 

gry wordwall:

 

 

gry bamboozle:

 

 

 

Quizly youtube:

 

 

Filmy interaktywne ISL Collective:


modalne

have got/has got

BE  GOING TO

future simple

ISL viceo:

Bamboozle:

future simple vs going to

stopniowanie

comparative superlative

Zaimki (pronouns)

's (dopełniacz saksoński/saxon genitive)

 

teoria:

 

gry wordwall:

 

 

gry bamboozle:

 

 

 

Quizly youtube:

 

 

Filmy interaktywne ISL Collective:

possessive pronouns (dzierżawcze)

possessive adjectives

Subject pronouns

Object pronouns 

(w formie dopełnienia)EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

SŁOWNICTWO