Gramatyka ćwiczenia inne

Obecnie pracuję nad większą, ulepszoną bazą gier i zabaw do wykorzystania na lekcjach zdalnych lub jako gry utrwalające w domu :-)

Proszę o cierpliwość, gdyż jest to bardzo czasochłonne zajęcie!

 

Przypominam o używaniu klawiszy CTRL + F, aby znaleźć dane zagadnienie :-)

there is/there are

Czasowniki modalne

Can/Could

modals of deduction/perfect modals

reported speech (mowa zależna)

youtube videos: (intro)

strona bierna (passive voice)

have got

Zaimki (pronouns)

's (dopełniacz saksoński/saxon genitive)

 

teoria:

 

gry wordwall:

 

 

gry bamboozle:

 

 

 

Quizly youtube:

 

 

Filmy interaktywne ISL Collective:

possessive pronouns (dzierżawcze)

Subject pronouns

Object pronouns 

(w formie dopełnienia)

possessive adjectives

a/an/the/zero article

gerund/infinitive

gerund (łatwe)

 

teoria:

 

gry wordwall:

 

 

gry bamboozle:

 

 

 

Quizly youtube:

 

 

Filmy interaktywne ISL Collective:

stopniowanie

comparative  (stopień wyższy)

policzalne/niepoliczalne

conditionals/tryby

1st conditional

Zero conditional/tryb zerowy

Zero vs 1st conditional

second conditional/drugi tryb

third conditional/trzeci tryb 


Write a comment

Comments: 0