02. January 2024
I część:

02. January 2024
Obecnie pracuję nad większą, ulepszoną bazą gier i zabaw do wykorzystania na lekcjach zdalnych lub jako gry utrwalające w domu :-) Proszę o cierpliwość, gdyż jest to bardzo czasochłonne zajęcie! Przypominam o używaniu klawiszy CTRL + F, aby znaleźć dane zagadnienie :-)

20. December 2023
Obecnie pracuję nad większą, ulepszoną bazą gier i zabaw do wykorzystania na lekcjach zdalnych lub jako gry utrwalające w domu :-) Proszę o cierpliwość, gdyż jest to bardzo czasochłonne zajęcie! Przypominam o używaniu klawiszy CTRL + F, aby znaleźć dane zagadnienie :-)

19. December 2023
in/on/under/next to in/on... in/on/under...

19. December 2023
Speaking: speaking B2
19. December 2023
reakcje językowe1 reakcje2 reakcje3 funkcje językowe sport, zdrowie, kultura reakcje1 reakcje a b c odpowiedzi reakcje a b c odpowiedzi2 funkcje1 funkjce2 funkcje3 funkcje4 reakcje a b c 3

19. December 2023
Cutting Edge B1, B1/B1+

19. September 2023
Jeżeli chodzi o zagadnienia gramatyczne, proszę zerknąć na stronę BANK GIER I ZABW i wybrać odpowiedni dział :)
Make a Wish Rafał Łoboda
12. July 2023
Opowiadanie (zeszyt ćwiczeń) do wyćwiczenia czasu teraźniejszego (Present Simple) oraz słownictwa! Poziom A2/B1

Show more